1-) Ustalık Telafi Program’ı nedir?

Ustalık Telafi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte ve mezuniyet alanları dışında farklı meslek alanında kariyer sürecini devam ettiren kişilerin 6,5 aylık eğitim programı sonunda ustalık belgelerini almalarına hak kazanmalarını sağlayan teşvik programıdır.

2-) Ustalık Telafi Program’ı ne kadar süre ile uygulanır?

6,5 Ay (27 hafta) olarak devam etmektedir ancak söz konusu alan ve dala göre toplam ders saatleri değişkenlik gösterebilmektedir.

3-) Ustalık Telafi Programı’nda İşletmeye sağlanan destek tutarı nedir?

Programın başlangıç tarihi itibari ile 6,5 ay boyunca işverenin hesabına her çalışan için aylık net asgari ücretin yarısı 4.253,00 TL nakdi destek sağlanmaktadır. Bir personel için 6,5 aylık sürede kazanılacak teşvik tutarı; 4.253 x 6,5 = 27.644,5 TL dir.

4-) Ustalık Telafi Programı’na başvurmak için işletmelerde aranılan şartlar nelerdir ?

Programa başvuru yapılabilmesi için iş yerlerinin Mesleki eğitim merkezlerinde ve mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yer alan, alan ve alt dallara uygun bir sektörde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

5-) Ustalık Telafi Programı’na başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

1- TC. Kimlik Fotokopisi

2- İkametgah

3- Öğrenim Durum Belgesi (Lise/Üniversite)

4- SGK Provizyonu

5- Sağlık Raporu

6- 1 Adet Fotoğraf

7- Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi ve Başvuru Dilekçesi

6-) Ustalık Telafi Programı kapsamında kayıtlı personellere sigorta desteği veriliyor mu ?

Program kapsamında kaydı gerçekleşen personellerin 6,5 ay (27 hafta) boyunca iş kazası ve meslek hastalığı primi desteği verilmekte, bunlar için işveren prim ödememektedir.

7-) Ustalık Telafi Programı’na kayıt yaptırılan kurumun, program süresince firmalardan talep ettiği evraklar nelerdir?

Programa kayıt yapılması akabinde devam eden ayın 1 ile 8’i tarihleri arasında, kaydı gerçekleştirilen personellerin maaşlarının ödendiğine dair beyan niteliğinde maaş dekontları ve personellerin aylık devamsızlık puantaj çizelgeleri okula teslim edilmesi gerekir.

8-)Program çerçevesinde usta öğretici tarafından verilecek eğitim içeriği nedir?

Eğitim öğretim faaliyetleri, kayıt olunan alan ve dal çerçevesinde öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Programa kayıtlı personeller her ders için iş dosyası hazırlar ve İş dosyaları bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda usta öğreticiler tarafından puanla değerlendirilir ve program sonunda ilgili koordinatöre teslim edilir.

9-) Ustalık Telafi Programı’na kayıtlı personellerin iş yeri dışında eğitim görmesi gerekiyor mu?

Program kapsamında kaydı gerçekleşen personeller 27 hafta boyunca iş yeri içerisinde usta öğreticinin vermiş olduğu eğitimler haricinde başka kurum ya da kişilerden herhangi bir eğitim almamaktadır.

10-) Ustalık Telafi Programı’ndan mevcut personeller mi yoksa yeni istihdam edilen personeller mi yararlanabiliyor?

Ustalık Telafi Programı lise, önlisans ve lisans şartını sağlaması koşulu ile yeni istihdam edilen personeller ve mevcut personeller yararlanabilmektedir.

11-) Ustalık Telafi Programı’nda programa kaydı yapılan personellerin istihdam taahhüdü var mı?

Program süresince ya da program sonrasındaki süreçte istihdam taahhüdü bulunmamaktadır.

12-) Ustalık Telafi Programına kaydı gerçekleştirilen personel, süreç içerisinde işten ayrıldığında ne yapılması gerekir?

Personelin Ustalık Telafi Programı’na kaydı gerçekleştiği tarihten itibaren 6,5 aylık süre içerisinde işten ayrılması durumunda personelin işten ayrıldığı bilgisi kayıtlı olunan okula verilir ve personelin süreci sonlandırılır. Personel sürecinin sonlandırılması ile birlikte işletme artık personel için hibe alamaz, daha önceki almış olduğu hibeler de geri talep edilmez.

13-) Ustalık Telafi Programı tamamlandıktan sonra personelin gireceği ustalık sınavlarında başarısız olması durumunda alınan hibe geri ödenir mi?

Sınava katılım sağlayan personelin başarı durumu işletmeye ödenmiş olan hibeyi etkilemez.

14-)Ustalık Telafi Programına personellerin kayıtları tamamlandıktan ve süreç başlatıldıktan sonra yeni personel eklenebilir mi?

Evet, istenilen zaman içerisinde program şartlarını sağlayan tüm yeni personellerin programa kaydı gerçekleştirilebilir.

15-) Süreç sırasında şirket taşınırsa ne olur?
Şirketin programa kayıtlı olduğu adres güncellenir ve süreç kaldığı yerden devam eder.
16-) Mevcutta SGK ve Vergi Borcu olan firmalar Ustalık Telafi Programı’ndan faydalanabilir mi?

SGK borcu, vergi borcu, başka kamu veya özel kurumlara borcu olan tüm firmalar Ustalık Telafi Programı’ndan faydalanabilirler.

17-) Ustalık Telafi Programı’ndan emekli personeller faydalanabilir mi?

Ustalık Telafi Programı’ndan yararlanacak olan emekli personel Lise, Önlisans veya Lisans mezunu ise faydalanabilir.

18-) Teknopark, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri de programdan faydalanabilir mi?

Evet faydalanabilir. İşletmelerin Mesleki Eğitim Merkezlerinde ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılan alan ve dal içerisindeki sektörler çerçevesinde faaliyet göstermesi programdan faydalanabilmeleri için yeterlidir.

19-) Ustalık Telafi Programı’na kaydını gerçekleştirecek işletmelerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalaması gerekir mi?

Çalışan sayısı il genelinde 100 ve üzeri olan işletmelerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanacak olan protokol sonucu Ustalık Telafi Programı’na kayıtlar gerçekleşir. Çalışan sayısı 100’ün altında olan işletmelerde ise protokole bağlı kalmaksızın ilgili kurum müdürlükleri ile kayıtları direkt gerçekleştirilmektedir.

20-) Program sonunda personellerin alacağı Ustalık Belgesinin avantajları nelerdir?

Program sonunda personele verilecek ustalık belgesinin MEB bünyesinde verilmesi ile ulusal ve uluslararası alanda çalışma yetkinliği vermektedir. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkanı sağlamaktadır.

21-) Lise Mezunları Usta Öğretici olabilir?

Her lise mezunu Usta Öğretici olamaz. Mesleki ve Teknik Liselerden mezun kişiler, iş yeri açma belgesini ibraz etmeleri ile usta öğretici sınavına hak kazanır ve usta öğretici olabilirler.

Open chat
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabilirim?