İşsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta kolları primlerinin %1’i olmak üzere sigortalı hissesi, işveren hissesi ve genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince indirim olarak karşılanmaktadır. Bu teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Sigortalı Yönünden
- 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
- İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
- İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,
- Fiilen çalışması,
İşyeri Yönünden
- İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
- Yapılan işin 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden üstlenilen alım ve yapım işlerinden olmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 15921 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
- Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması ve çalıştırılması,
Yasal Dayanak
4447 sayılı Kanun 50. Madde
2009/149 Sayılı Genelge

<SPEK ALT SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%33,50%4
1.103,63₺985,91₺117,72₺


<SPEK ÜST SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%33,5xAÜ%37,5 – (%33,5xAÜ)
8.277,19₺985,91₺7.291,28₺

Open chat
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabilirim?