Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. 23.04.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Yararlanma süreleri işbaşı eğitim programının başladığı tarih ve sektörlere göre 30 ila 48 ay arasında değişmektedir.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Sigortalı Yönünden
- 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması,
- İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
- 23.04.2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
- Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,
İşyeri Yönünden
- İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
- Yapılan işin 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 06645 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
- İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
- Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
- Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki takvim yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
Yasal Dayanak
4447 sayılı Kanun Geçici 15. Madde
2016/1 Sayılı Genelge

<SPEK ALT SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(%5 + %15,5)%17
1.103,63₺603,32₺500,31₺


<SPEK ÜST SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%5xSPEK + %15,5xAÜ%37,5 - %5xSPEK + %15,5xAÜ
8.277,19₺1.559,80₺6.717,39₺

Open chat
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabilirim?