Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31.12.2023 tarihine kadar karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

- Yapılan işin 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun kapsamında üstlenilen alım ve yapım işlerinden olmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 05746/15746 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
- Tahakkuk eden primlerin ödenmesi,
- İşverenin Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu ile işverenin gerçek kişilik olması halinde ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki borçları toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması, fazla olmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
- Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
- Sigortalının fiilen çalışması,
- Sigortalının, Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması,

Özel bina inşaatı işyerleri bu teşvikten faydalanamaz.


Alt işverenlere ait işyerleri bu teşvikten faydalanamaz.


Yasal Dayanak
- 5746 sayılı Kanun 3. Madde
- 2008/85 Sayılı Genelge
- 2009/21 Sayılı Genelge

<SPEK ALT SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(%5 + %7,75)%24,74
1.103,63₺375,23₺728,40₺


<SPEK ÜST SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(%5 + %7,75)%24,74
8.277,19₺2.814,24₺5.462,95₺

Open chat
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabilirim?