Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır. Beş puanlık prim indirimi 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:
- İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması, Yapılan işin 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 05510 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
- İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
- Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
- Kayıtdışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.


Yasal Dayanak

- 5510 sayılı Kanun 81. Madde Birinci Fıkra (ı) bendi
- 2008/93 Sayılı Genelge
- 2009/139 Sayılı Genelge
- 2011/45 Sayılı Genelge

<SPEK ALT SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%5%32,50
1.103,63₺147,15₺956,48₺


<SPEK ÜST SINIRINDAN>
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%5%32,50
8.277,19₺1.103,63₺7.173,56₺

Open chat
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabilirim?